Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Verwant nieuws

(24/2) Duurzame eiwitten kunnen latex in tapijtcoatings deels vervangen

(21/2) Fluke introduceert robuuste laserwaterpassen - techniek

(20/2) Fleet Cleaner lanceert schoonmaakrobot voor scheepsrompen

(20/2) Dutch Green Carbon wint Automotive Innovation Award 2017

(14/2) HSM Offshore bouwt offshore transformatorstation voor Borssele Alpha

(9/2) Innovatieve fabriek voor productie van gepersonaliseerde vinyl-vloeren

>> Meer verwant nieuws
Nieuws van leveranciers

Demobus van ACE Stossdampfer 'on tour' door de Benelux - techniek

Ter plekke een demonstratie krijgen van de werking van gasveren, stootdempers, remcilinders of .... (vervolg)

Fluke introduceert robuuste laserwaterpassen - techniek

De nieuwe serie robuuste laserwaterpassen van Fluke biedt precieze referentiepunten en kan tegen .... (vervolg)

Snellere diagnose van problemen met FactoryTalk TeamONE-app - techniek

De FactoryTalk TeamONE-app van Rockwell Automation zorgt naast een snellere diagnose van problemen .... (vervolg)

Meer technisch nieuws >>

Meest gelezen nieuws

(22/2) Biobrandstof onmisbaar voor vergroenen luchtvaart

(21/2) EU bevestigt: geen octrooi op klassieke veredeling

(20/2) Aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland

(17/2) Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen van zelfrijdend vervoer

(16/2) Uitbreiding 3DEXPERIENCE Lab naar Noord-Amerika

(14/2) Langdurige werkloosheid vorig jaar gedaald

>> Meer blikvangers
Agenda

Virtual (R)evolution

NH Conference Centre Koningshof Veldhoven

van 7-3-2017 tot 9-3-2017

Op uw website?

Onderhoud in chemie moet voor 100% voorspelbaar worden - artikel
Maintenance 22-10-2015 10:05:43

Nederlanders zijn ambitieus. Radicaal ambitieus zelfs: ze willen het onderhoud in de chemische industrie via Condition Based Monitoring voor 100% voorspelbaar maken.

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - Meer nog, ze ambiëren aan de ene kant de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant te verbeteren, en aan de andere kant tegelijkertijd de kostprijs van de productie te drukken.

Dat is althans het doel van het Zero Surprises Fieldlab, een project dat kader in hun nationale Smart Industry programma waarmee de Nederlanders koploper willen worden in Industrie 4.0.

De drijvende kracht achter het Zero Surprises Fieldlab is het Dutch Institute World Class Maintenance. Dat was in 2007 ontstaan vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma om de Nederlandse onderhoudsbranche een innovatieboost te geven.

Vandaag is er een einde gekomen aan het initiatief (per 31 juli sloot het instituut zijn deuren), en gaat het op in een nieuw gegeven: het door de overheid sterk gesteunde Smart Industry programma, dat tot doel heeft Nederland in te bedden in het Industrie 4.0-gebeuren, het industriële luik van het Internet of Things.

Lex Besselink, ex-directeur van het WCM-instituut: «Dit is een geweldige afsluiting van een tijd vol innovatieve projecten op het gebied van smart maintenance waar wij jaren hard aan gewerkt hebben».

Bij Smart Industry draait alles om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt ook de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «Nederland heeft alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. We hebben een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen (KMO's).

We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur. Samenwerken zit in ons DNA. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de Nederlandse economie op voorsprong te brengen en tot de kopgroep van de wereld te laten behoren op het gebied van slimme productie».Fieldlabs: ontwikkelen zonder dure machines
Om die ambities waar te maken, zijn de Nederlanders volop 'Fieldlabs' aan het opzetten. Dat zijn platformen waar bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.

e moeten ook de mogelijkheid bieden laagdrempelig - lage kosten, weinig eigen risico - te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen.

De bedoeling is dat een bedrijf nieuwe technologieën kan testen zonder zelf dure machines te moeten aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

Uniek qua concept zijn deze Fieldlabs niet. 'Open innovatie' geldt wereldwijd als het credo van Industrie 4.0. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld hebben gelijkaardige initiatieven, en ook Vlaanderen heeft intussen zijn 'strategische onderzoekscentra', de zogenaamde SOCs, waarin de Vlaamse onderzoekscentra en universiteiten hun krachten hebben gebundeld om samen te werken met bedrijven aan preconcurrentieel onderzoek en innovatie.

Maar de Nederlanders erkennen wél het cruciale belang van maintenance voor het productiegebeuren, en creëerden er speciaal een Fieldlab voor. Dat is in België ver te zoeken, ondanks de sterke aanwezigheid van de proces-, farma- en chemische industrieën in ons land.

100% voorspelbaar onderhoud
Voor de procesindustrie, waar normaliter vooral gepland en correctief onderhoud plaatsvindt, is Condition Based Maintenance (CBM) een heuse paradigm shift.

Met CBM vindt onderhoud niet te vaak plaats, zoals bij gepland onderhoud en ook niet te laat, zoals met correctief, maar «just in time». Toch komt vanwege een aantal redenen - veiligheidsrisico's, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen, ?nanciering - CBM zelfs in de procesindustrie moeizaam van de grond, stelde het WCM vast.

«De bevindingen uit het Campi-project (een voorloper van het Campioni-project, redactie) geven aan dat er al wel conditiegestuurd onderhoud plaatsvindt in de procesindustrie, maar dat dit vaak nog weinig geavanceerd is», stelde promovendus Roland van de Kerkhof vorig jaar in het Nederlandse WCM-ledenblad Maintenance.

«Er worden al vrij veel data verzameld, maar die worden (nog) niet gebruikt voor maintenancedoeleinden. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei data opgeslagen uit operationele systemen en veiligheidsinspecties, die veel informatie bevatten over het functioneren van de machine.

Deze data zitten echter nog verspreid bij verschillende afdelingen en organisaties en zijn vaak opgeslagen in verschillende (lokale) systemen. Om preventief, conditiegestuurd onderhoud te kunnen plannen, moet je deze informatie koppelen aan de meest voorkomende faalmechanismen».

64.000 onderhoudsjobs
De chemische industrie is met 64.000 banen (in België: 87.700) en een aandeel van 20% (in België: 31,5%) in de export een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

«Toch zijn er in Nederland zeer weinig praktijkomgevingen voor serieuze opleidingen en trainingen. Er zijn er géén voor onderzoekers die zich lenen tot langdurig onderzoek of tot het demonstreren van en experimenteren met nieuwe technologieën en innovaties, waarmee het uiteindelijke functioneren in een chemieplant kan worden nagebootst», betreuren Prof. Dr. Henk Akkermans (DI-­WCM, UvT) en Ir. Paul van Kempen (KEC) in een rapport.

«Veel innovaties komen van MKB-bedrijven (KMO's), maar deze hebben geen toegang tot een representatieve ontwikkelomgeving».

Campione en het Zero Surprises Fieldlab
Lex Besselink: «Campione en het Zero Surprises Fieldlab gaan daar verandering in brengen. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun installaties om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. In plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud.

Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen». In de praktijk realiseert het Campione-project een centraal Fieldlab in Midden Brabant.

De gemeente Tilburg en de gemeente Rijen zijn medefinancier (beoogde locatie: Aerospace en Maintenance Campus Gilze-Rijen), samen met OpZuid dat 6 miljoen euro inbrengt. Alles bij elkaar goed voor een startbudget van 11,5 miljoen euro, gespreid over de volgende vier jaren. OpZuid - of het «Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020» - is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Enorme terugverdieneffecten
Dit startbudget van 11,5 miljoen euro is hoe dan ook klein bier in vergelijking van de terugverdieneffecten die de investering in innovatieve Condition Based Monitoring - theoretisch weliswaar - kan opbrengen.

Volgens Akkermans en Kempen leidt het beter benutten van de assets in de chemische industrie zowel tot méér omzet door de hogere productiecapaciteit zowel als tot een hogere winstgevendheid: «1% verbetering op de netto-omzet van 57 miljard (bron: VNCI 2013, 51 miljard euro exclusief farma) leidt al tot een terugkerende jaarlijks effect van 570 miljoen».

In Nederland worden de kosten in de procesindustrie geraamd op zo'n 7 miljard per jaar, stellen zij: «Via zero-surprises wordt onderhoud volledig voorspelbaar.

Het jaarlijks effect wordt geschat op zo'n 800 miljoen euro per jaar». Er is meteen ook een spin-off naar de rest van de sectoren die meegenieten van de innovaties, naar schatting goed voor tussen 30 en 35 miljard euro per jaar.

Dat zijn duizelingwekkende cijfers, maar om het potentieel in perspectief te plaatsen voor België: bij ons bedroeg de omzet van de sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences 64,2 miljard euro in 2014 (bron: essenscia).

Dat vertegenwoordigt dus alleen al qua terugverdieneffect via een 1% hogere omzet ongeveer 642 miljoen euro.

Control towers
Als alles goed gaat, wordt op termijn zelfs gedacht aan het exporteren van de Nederlandse kennis over Condition Based Monitoring naar het buitenland.

Uit het rapport van Akkermans en Kempen: «De in het Fieldlab ontwikkelde technologieën en concepten bieden enorme exportkansen. Zo kunnen via 'control towers' assets over de hele wereld worden gemonitored en via Nederlandse regie worden onderhouden.

In samenwerking met locale contractors kunnen klanten op afstand zelfs helemaal worden ontzorgd op onderhoudsgebied. De hieraan gerelateerde hoogwaardige werkgelegenheid blijft in Nederland, mede omdat de regie hier blijft. Geschatte omzet:100 miljoen per jaar.

Daarnaast kunnen diensverleners op basis van de Fieldlab technologieën hun kennis, producten en diensten exporteren. Geschatte omzet: 25 miljoen per jaar».

Partners
Het Campioni-consortium is gevormd door het Dutch Institute World Class Maintenance in samenwerking met KEC en Midpoint Brabant. De overige projectdeelnemers zijn: DAF, Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, Fujifilm, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira, Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International.

De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI.

Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, het Duitse Frauenhofer instituut en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) partners die zonder subsidie deelnemen in het project. << (foto's: DCM, Zero Fieldlab, Smart Industry)
door Bert Belmans, hoofdredacteurKadertekst:
Over Smart Industries
Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «De ontwikkelingen rond Smart Industry gaan ook de manier van werken veranderen.

Wat betekent dat werknemers, op alle niveaus, blijvend moeten investeren in kennis en vaardigheden. Dat noemen we leren zonder onderbreking. Die mogelijkheid moet hen worden geboden en werknemers moeten de mogelijkheden zelf ook grijpen». <<

Over Condition Based Monitoring
Conditiegestuurd onderhoud probeert te voorspellen wanneer een storing zich voor gaat doen door bekende faalmechanismen te combineren met informatie over de huidige conditie van de machine. Onderhoud kan daardoor tijdig gepland kan worden.

Centraal in deze onderhoudsmethode staat het veelzijdig gebruik van data. Niet alleen kunnen data iets vertellen over de staat en het functioneren van de machine, maar ook kunnen zij ondersteunen in het ontdekken van (nog onbekende) faalmechanismen.

Het verzamelen van de juiste data is echter niet eenvoudig, noch is het gemakkelijk om deze data vervolgens te interpreteren. Samenwerking tussen bedrijven kan de benodigde expertise bij elkaar brengen en meer data opleveren (en daardoor meer relevante informatie), zodat er gezamenlijk betere beslissingen gemaakt kunnen worden. << (bron: WCM)

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel

De minister van Infrastructuur en Milieu en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe hebben de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld op donderdag 23 februari in gebruik gesteld.

Duurzame eiwitten kunnen latex in tapijtcoatings deels vervangen

Het onderzoek van EOC Belgium, producent van compounds voor de tapijtindustrie, en de Wageningse universiteit is er op gericht hier uiteindelijk eiwitten uit reststromen voor te gebruiken.

34 wetenschappers krijgen Vici-beurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent 34 vooraanstaande wetenschappers een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro toe.

Nieuwe op maat gemaakte nachtkijkers voor Defensie

Deze nachtkijkers zijn zowel op de helm, monoculair of binoculair te dragen, beschikken over een eigen infraroodlichtbron en bij een te sterke lichtinval wordt de kijker automatisch beschermd.

FrieslandCampina automatiseert kaasfabriek met AGV’s

FrieslandCampina koos voor het Franse BA Systèmes voor de AGV automatisering van hun kaasfabriek in Gerkesklooster. De implementaties werd onlangs succesvol afgerond.

Nieuwe superbouwsteen voor kunstmatig brein

Onderzoekers van onder meer de TU Eindhoven hebben een nieuw bouwsteentje voor een kunstmatig brein ontwikkeld, dat op dezelfde manier werkt als een synaps in de hersenen.

Vertrouwen consument stijgt minimaal in februari

CBS meldt dat de consumenten opnieuw iets positiever zijn. Het consumenten-vertrouwen stijgt 1 punt en komt in februari uit op 14. Dat is het hoogste niveau in 9,5 jaar.

Rijkswaterstaat schakelt over op ’Systeemgerichte Contractbeheersing’

Rijkswaterstaat heeft de raamovereenkomst voor Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), na een openbare Europese aanbesteding, aan de combinatie Royal HaskoningDHV en Wagemaker gegund.

Extra financiering voor Kavli Institute of Nanoscience Delft

Het Kavli Institute of Nanoscience Delft krijgt een belangrijke nieuwe donatie voor zijn onderzoeksprogramma in de bio- en quantum-nanowetenschappen.

Demobus van ACE Stossdampfer 'on tour' door de Benelux - techniek

Ter plekke een demonstratie krijgen van de werking van gasveren, stootdempers, remcilinders of andere dempingstechnieken: het kan in de demobus van ACE Stossdampfer.

Biobrandstof onmisbaar voor vergroenen luchtvaart

Door de sterke groei van de luchtvaart zal de CO2-uitstoot in de komende jaren snel oplopen. Om deze uitstoot structureel te verlagen is duurzaam geproduceerd biobrandstof onmisbaar.

Cadmes wint 17 partnerawards op Solidworks World 2017

Deze awards worden toegekend op basis van de geleverde prestaties bij klanten, kennis en ervaring van de medewerkers en toegevoegde waarde voor Solidworks.

‘Zelfdenkende medicijnen’ met DNA-computer stap dichterbij

Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een techniek ontwikkeld die het mogelijk kan maken om met behulp van DNA-computers de afgifte van medicatie in het bloed te controleren.

Fluke introduceert robuuste laserwaterpassen - techniek

De nieuwe serie robuuste laserwaterpassen van Fluke biedt precieze referentiepunten en kan tegen een stootje tijdens het werk.

EU bevestigt: geen octrooi op klassieke veredeling

Veredelaars van groente en fruit moeten vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal om nieuwe soorten gewas te kunnen kweken, zo hebben de Europese lidstaten beslist.

Fleet Cleaner lanceert schoonmaakrobot voor scheepsrompen

De TU Delft spin-off brengt in maart een robot op de markt met flexibele reinigingskoppen, om de coating intact te houden, en die het vuil afzuigt om schepen in de haven te kunnen reinigen.

Snellere diagnose van problemen met FactoryTalk TeamONE-app - techniek

De FactoryTalk TeamONE-app van Rockwell Automation zorgt naast een snellere diagnose van problemen ook voor een naadloze samenwerking met de fabrieksvloer.

Aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt voorzien van zonnepanelen om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Android apps maken auto’s kwetsbaar

Onderzoekers van Kaspersky Lab hebben de beveiliging van applicaties voor het op afstand bedienen van auto’s van diverse gerenommeerde merken onder de loep genomen.

Consortium ontwikkelt zeer krachtige en energiezuinige microserver

Acht noordelijke bedrijven en kennisinstellingen, waaronder AstroTec, Variass en het Datacenter Groningen, hebben voor dit project bijna een half miljoen euro subsidie ontvangen.

Dutch Green Carbon wint Automotive Innovation Award 2017

Nederlandse Automotive Innovation Award zet proces voor circulaire carbon black, gewonnen uit oude autobanden, op de kaart.

Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen van zelfrijdend vervoer

Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen gaan samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen opzetten, zoals voor truckplatooning en data uitwisseling.