Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Verwant nieuws

(22/5) Minder warmteverlies industrie door nieuwe polymere warmtewisselaar

(16/5) 230 banen op de tocht bij Boskalis

(15/5) Watson-Marlow Fluid Technology Group lanceert Quantum - techniek

(28/4) Ontmanteling eerste vliegtuig door AELS in Twente

(27/4) Nieuwe oplossingen bij Rockwell Automation om downtime terug te dringen - techniek

(26/4) Shell en Bilfinger wonnen Safe Maintenance Award Benelux 2017

>> Meer verwant nieuws
Nieuws van leveranciers

Cama Group wint Best Future Machine Award van Rockwell Automation - techniek

Rockwell Automation maakte tijdens Interpack de algemene winnaar van zijn eerste Best Future .... (vervolg)

Watson-Marlow Fluid Technology Group lanceert Quantum - techniek

Quantum: ongeëvenaarde slangenpompprestaties voor single-use downstream processing. .... (vervolg)

Nieuwe oplossingen bij Rockwell Automation om downtime terug te dringen - techniek

Rockwell Automation heeft professionele diensten, krachtige algoritmen voor machineleren en .... (vervolg)

Meer technisch nieuws >>

Meest gelezen nieuws

(24/5) Jaarlijks tekort van 20.000 MBO-opgeleide technici dreigt

(23/5) Eerste containerreus MOL Triumph vaart Rotterdamse haven binnen

(19/5) Studenten TU Eindhoven presenteren auto van biocomposiet

(18/5) Online tool voor snelle indicatie afvalclassificatie

(17/5) TNO, NLR en defensie onderzoeken mogelijkheden simulatie-netwerk

(15/5) HARDT Global Mobility en BAM gaan samen hyperloop-testfaciliteit realiseren

>> Meer blikvangers
Op uw website?

Onderhoud in chemie moet voor 100% voorspelbaar worden - artikel
Maintenance 22-10-2015 10:01:52

Nederlanders zijn ambitieus. Radicaal ambitieus zelfs: ze willen het onderhoud in de chemische industrie via Condition Based Monitoring voor 100% voorspelbaar maken.

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - Meer nog, ze ambiëren aan de ene kant de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant te verbeteren, en aan de andere kant tegelijkertijd de kostprijs van de productie te drukken.

Dat is althans het doel van het Zero Surprises Fieldlab, een project dat kader in hun nationale Smart Industry programma waarmee de Nederlanders koploper willen worden in Industrie 4.0.

De drijvende kracht achter het Zero Surprises Fieldlab is het Dutch Institute World Class Maintenance. Dat was in 2007 ontstaan vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma om de Nederlandse onderhoudsbranche een innovatieboost te geven.

Vandaag is er een einde gekomen aan het initiatief (per 31 juli sloot het instituut zijn deuren), en gaat het op in een nieuw gegeven: het door de overheid sterk gesteunde Smart Industry programma, dat tot doel heeft Nederland in te bedden in het Industrie 4.0-gebeuren, het industriële luik van het Internet of Things.

Lex Besselink, ex-directeur van het WCM-instituut: «Dit is een geweldige afsluiting van een tijd vol innovatieve projecten op het gebied van smart maintenance waar wij jaren hard aan gewerkt hebben».

Bij Smart Industry draait alles om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt ook de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «Nederland heeft alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. We hebben een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen (KMO's).

We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur. Samenwerken zit in ons DNA. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de Nederlandse economie op voorsprong te brengen en tot de kopgroep van de wereld te laten behoren op het gebied van slimme productie».Fieldlabs: ontwikkelen zonder dure machines
Om die ambities waar te maken, zijn de Nederlanders volop 'Fieldlabs' aan het opzetten. Dat zijn platformen waar bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.

e moeten ook de mogelijkheid bieden laagdrempelig - lage kosten, weinig eigen risico - te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen.

De bedoeling is dat een bedrijf nieuwe technologieën kan testen zonder zelf dure machines te moeten aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

Uniek qua concept zijn deze Fieldlabs niet. 'Open innovatie' geldt wereldwijd als het credo van Industrie 4.0. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld hebben gelijkaardige initiatieven, en ook Vlaanderen heeft intussen zijn 'strategische onderzoekscentra', de zogenaamde SOCs, waarin de Vlaamse onderzoekscentra en universiteiten hun krachten hebben gebundeld om samen te werken met bedrijven aan preconcurrentieel onderzoek en innovatie.

Maar de Nederlanders erkennen wél het cruciale belang van maintenance voor het productiegebeuren, en creëerden er speciaal een Fieldlab voor. Dat is in België ver te zoeken, ondanks de sterke aanwezigheid van de proces-, farma- en chemische industrieën in ons land.

100% voorspelbaar onderhoud
Voor de procesindustrie, waar normaliter vooral gepland en correctief onderhoud plaatsvindt, is Condition Based Maintenance (CBM) een heuse paradigm shift.

Met CBM vindt onderhoud niet te vaak plaats, zoals bij gepland onderhoud en ook niet te laat, zoals met correctief, maar «just in time». Toch komt vanwege een aantal redenen - veiligheidsrisico's, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen, financiering - CBM zelfs in de procesindustrie moeizaam van de grond, stelde het WCM vast.

«De bevindingen uit het Campi-project (een voorloper van het Campioni-project, redactie) geven aan dat er al wel conditiegestuurd onderhoud plaatsvindt in de procesindustrie, maar dat dit vaak nog weinig geavanceerd is», stelde promovendus Roland van de Kerkhof vorig jaar in het Nederlandse WCM-ledenblad Maintenance.

«Er worden al vrij veel data verzameld, maar die worden (nog) niet gebruikt voor maintenancedoeleinden. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei data opgeslagen uit operationele systemen en veiligheidsinspecties, die veel informatie bevatten over het functioneren van de machine.

Deze data zitten echter nog verspreid bij verschillende afdelingen en organisaties en zijn vaak opgeslagen in verschillende (lokale) systemen. Om preventief, conditiegestuurd onderhoud te kunnen plannen, moet je deze informatie koppelen aan de meest voorkomende faalmechanismen».

64.000 onderhoudsjobs
De chemische industrie is met 64.000 banen (in België: 87.700) en een aandeel van 20% (in België: 31,5%) in de export een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

«Toch zijn er in Nederland zeer weinig praktijkomgevingen voor serieuze opleidingen en trainingen. Er zijn er géén voor onderzoekers die zich lenen tot langdurig onderzoek of tot het demonstreren van en experimenteren met nieuwe technologieën en innovaties, waarmee het uiteindelijke functioneren in een chemieplant kan worden nagebootst», betreuren Prof. Dr. Henk Akkermans (DI-­WCM, UvT) en Ir. Paul van Kempen (KEC) in een rapport.

«Veel innovaties komen van MKB-bedrijven (KMO's), maar deze hebben geen toegang tot een representatieve ontwikkelomgeving».

Campione en het Zero Surprises Fieldlab
Lex Besselink: «Campione en het Zero Surprises Fieldlab gaan daar verandering in brengen. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun installaties om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. In plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud.

Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen». In de praktijk realiseert het Campione-project een centraal Fieldlab in Midden Brabant.

De gemeente Tilburg en de gemeente Rijen zijn medefinancier (beoogde locatie: Aerospace en Maintenance Campus Gilze-Rijen), samen met OpZuid dat 6 miljoen euro inbrengt. Alles bij elkaar goed voor een startbudget van 11,5 miljoen euro, gespreid over de volgende vier jaren. OpZuid - of het «Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020» - is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Enorme terugverdieneffecten
Dit startbudget van 11,5 miljoen euro is hoe dan ook klein bier in vergelijking van de terugverdieneffecten die de investering in innovatieve Condition Based Monitoring - theoretisch weliswaar - kan opbrengen.

Volgens Akkermans en Kempen leidt het beter benutten van de assets in de chemische industrie zowel tot méér omzet door de hogere productiecapaciteit zowel als tot een hogere winstgevendheid: «1% verbetering op de netto-omzet van 57 miljard (bron: VNCI 2013, 51 miljard euro exclusief farma) leidt al tot een terugkerende jaarlijks effect van 570 miljoen».

In Nederland worden de kosten in de procesindustrie geraamd op zo'n 7 miljard per jaar, stellen zij: «Via zero-surprises wordt onderhoud volledig voorspelbaar.

Het jaarlijks effect wordt geschat op zo'n 800 miljoen euro per jaar». Er is meteen ook een spin-off naar de rest van de sectoren die meegenieten van de innovaties, naar schatting goed voor tussen 30 en 35 miljard euro per jaar.

Dat zijn duizelingwekkende cijfers, maar om het potentieel in perspectief te plaatsen voor België: bij ons bedroeg de omzet van de sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences 64,2 miljard euro in 2014 (bron: essenscia).

Dat vertegenwoordigt dus alleen al qua terugverdieneffect via een 1% hogere omzet ongeveer 642 miljoen euro.

Control towers
Als alles goed gaat, wordt op termijn zelfs gedacht aan het exporteren van de Nederlandse kennis over Condition Based Monitoring naar het buitenland.

Uit het rapport van Akkermans en Kempen: «De in het Fieldlab ontwikkelde technologieën en concepten bieden enorme exportkansen. Zo kunnen via 'control towers' assets over de hele wereld worden gemonitored en via Nederlandse regie worden onderhouden.

In samenwerking met locale contractors kunnen klanten op afstand zelfs helemaal worden ontzorgd op onderhoudsgebied. De hieraan gerelateerde hoogwaardige werkgelegenheid blijft in Nederland, mede omdat de regie hier blijft. Geschatte omzet:100 miljoen per jaar.

Daarnaast kunnen diensverleners op basis van de Fieldlab technologieën hun kennis, producten en diensten exporteren. Geschatte omzet: 25 miljoen per jaar».

Partners
Het Campioni-consortium is gevormd door het Dutch Institute World Class Maintenance in samenwerking met KEC en Midpoint Brabant. De overige projectdeelnemers zijn: DAF, Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, Fujifilm, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira, Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International.

De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI.

Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, het Duitse Frauenhofer instituut en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) partners die zonder subsidie deelnemen in het project. << (foto's: DCM, Zero Fieldlab, Smart Industry)
door Bert Belmans, hoofdredacteurKadertekst:
Over Smart Industries
Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «De ontwikkelingen rond Smart Industry gaan ook de manier van werken veranderen.

Wat betekent dat werknemers, op alle niveaus, blijvend moeten investeren in kennis en vaardigheden. Dat noemen we leren zonder onderbreking. Die mogelijkheid moet hen worden geboden en werknemers moeten de mogelijkheden zelf ook grijpen». <<

Over Condition Based Monitoring
Conditiegestuurd onderhoud probeert te voorspellen wanneer een storing zich voor gaat doen door bekende faalmechanismen te combineren met informatie over de huidige conditie van de machine. Onderhoud kan daardoor tijdig gepland kan worden.

Centraal in deze onderhoudsmethode staat het veelzijdig gebruik van data. Niet alleen kunnen data iets vertellen over de staat en het functioneren van de machine, maar ook kunnen zij ondersteunen in het ontdekken van (nog onbekende) faalmechanismen.

Het verzamelen van de juiste data is echter niet eenvoudig, noch is het gemakkelijk om deze data vervolgens te interpreteren. Samenwerking tussen bedrijven kan de benodigde expertise bij elkaar brengen en meer data opleveren (en daardoor meer relevante informatie), zodat er gezamenlijk betere beslissingen gemaakt kunnen worden. << (bron: WCM)

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Wereldprimeur: stroom met nanotechnologie opgewekt uit stralingswarmte

Een consortium, bestaande uit RGS Development, Tata Steel en ENGIE, gaat stralingswarmte met innovatieve thermo-elektrische panelen en een warmtetransformator omzetten in elektra.

Jaarlijks tekort van 20.000 MBO-opgeleide technici dreigt

De arbeidsmarkt-krapte is de afgelopen 8 jaar niet zo groot geweest als begin 2017, wat vooral geldt voor technische vaklui op MBO-niveau, aldus een rapport van de ING bank.

Groen licht voor robotschool in Harderwijk

Hoe bereid je toekomstige werknemers goed voor op de ‘Smart Industry’, waarin digitalisering en robotisering centraal staan? Met een robotschool.

Toekenning SDE+ subsidie aan Zonnepark Apeldoorn

De realisatie van het Zonnepark Apeldoorn komt weer een stapje dichterbij nu bekend werd gemaakt dat de Nederlandse overheid een SDE+ subsidie heeft toegekend aan het zonnepark.

UT berekende dat uitstoot in steden tot 70% omlaag kan

UTwente-onderzoeker Wouter van Heeswijk heeft een wiskundig model ontwikkeld waarmee je de optimale omstandigheden kunt bepalen voor duurzame stadsdistributie.

Reizen met OV-chip mobiel vervangt plastic OV-chipkaart

Reizigers die van het openbaar vervoer gebruik maken kunnen nu in- en uitchecken met hun mobiel, wat een OV-chipkaart in de portemonnee overbodig maakt.

Mobiele ransomware meer dan verdrievoudigd

Volgens het Malware Report van Kaspersky Lab over het eerste kwartaal van 2017 is het aantal gevallen van mobiele ransomware in de eerste drie maanden van dit jaar 3,5 keer groter.

Eerste containerreus MOL Triumph vaart Rotterdamse haven binnen

De drie grootste containerschepen ter wereld, met een capaciteit van meer dan 20.000 TEU, arriveren deze en volgende maand in de Rotterdamse haven, die een sterke groei kent in deze sector.

Meest gevoelige donkere-materie detector op aarde presenteert resultaten

Met een totale massa van ongeveer 3.200 kilo is XENON1T de grootste detector van dit type dat ooit is gebouwd, en waaraan het Nikhef bijdroeg aan instrumentatie en data-analyse.

Minder warmteverlies industrie door nieuwe polymere warmtewisselaar

Heatmatrix heeft een warmtewisselaar ontwikkeld waarmee tot 50% van restwarmte is terug te winnen uit rookgas en valt te hergebruiken, om zo te besparen op energiekosten.

Amsterdams FleX-ray Lab van start

Eind vorige week opende het ‘FleX-ray Lab’ de deuren in het Amsterdams Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

Studenten TU Eindhoven presenteren auto van biocomposiet

De auto is door het studententeam TU/ecomotive ontworpen en gebouwd, waarbij het chassis, carrosserie en het interieur van de auto volledig zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen.

Overname van Vanderlande definitief afgerond

De overname van Vanderlande door Toyota Industries Corporation (TICO) is afgerond. Na de aankondiging hiervan in maart is Vanderlande vanaf vandaag officieel onderdeel van TICO.

RAMLAB ontwikkelt ’s werelds eerste 3D-geprinte scheepspropeller

De verwachting is dat de eerste propeller in de zomer van 2017 wordt geprint en getest op een schip van Damen Shipyards Group, dat één van de partners in dit project is.

TNO levert instrument voor EarthCARE-missie van ESA

Het VNS Flight Model Instrument is een optisch instrument voor het meten van de reflectie van wolken en het aardoppervlakte in verschillende golflengtegebieden, zoals Ver Infra Rood.

Bouw fabriek voor recycling vervuild staalschroot in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft als eerste ter wereld een gepatenteerd proces ontwikkeld om vervuild staalschroot, zoals bijvoorbeeld asbesthoudend schroot, te recyclen.

Online tool voor snelle indicatie afvalclassificatie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een online tool gelanceerd waarmee afval eenvoudig en snel op basis van de elementanalyse geclassificeerd kan worden volgens EU wetgeving.

TNO, NLR en defensie onderzoeken mogelijkheden simulatie-netwerk

Met deze nieuwe mogelijkheden kan Defensie dan besparen op opleiding en training (O&T) en kunnen militairen beter worden voorbereid op het uitvoeren van missies.

TU/e-onderzoekers meten plakgedrag van moleculen

Bij het bouwen met moleculen is het van belang te weten hoe ze onderling aan elkaar plakken bij bijvoorbeeld het ontwerpen van capsules voor het vervoer van medicatie in het lichaam.

Kuijpers en hello energy samen voor verbetering energieprestaties

Kuijpers en hello energy gaan samenwerken om organisaties meer energiebewust en energiezuinig te maken, door de energieprestaties van gebouwen te visualiseren en inzichtelijk te maken.

230 banen op de tocht bij Boskalis

Op basis van de studie naar de kosten van het hoofdkantoor wordt een totale kostenbesparing beoogd van tussen de 30-35 miljoen euro, waarbij ongeveer 230 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2017

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 1,9% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide in dezelfde periode met 3,4%.

THEMADOSSIERS

Productietechniek

Eco&Energy

Onderhoud

Procestechniek

HR & Werk