Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Verwant nieuws

(22/8) Iedereen happy met prestatiecontracten - artikel

(16/8) 35 young maintenance professionals buigen zich over onderhoud fregatten

(4/8) Schiphol betrekt specialisten bij bouwmanagement nieuwe pier en terminal

(3/8) ACE sluisdempers bewijzen nut na aanvaring sluis Maasbracht - techniek

(1/8) Boskalis neemt nieuwe mega snijkopzuiger in gebruik

(31/7) Strukton renoveert secundaire installaties van 110-150 kV-stations

>> Meer verwant nieuws
Nieuws van leveranciers

ACE sluisdempers bewijzen nut na aanvaring sluis Maasbracht - techniek

Na de aanvaring met een zwaar vrachtschip vertoonde de stootbalk van de sluis in het Maasbracht een .... (vervolg)

MasoSine Certa pomp legt de lat weer een stuk hoger - techniek

Het certificaat 'EHEDG Type EL Klasse I Aseptisch' bewijst dat de pomp voldoet aan de hoogste eisen .... (vervolg)

Rockwell Automation opent Customer Center voor The Connected Enterprise - techniek

Om zijn klanten nog effectiever te ondersteunen tijdens hun digitaliseringstraject opende Rockwell .... (vervolg)

Meer technisch nieuws >>

Meest gelezen nieuws

(22/8) Oproep aan VN om ontwikkeling ’killer robots’ te stoppen

(21/8) Solarus haalt 6,7 miljoen euro aan investeringen binnen

(16/8) 35 young maintenance professionals buigen zich over onderhoud fregatten

(11/8) Ruimtevaarttechnologie biedt landbouw extra kansen

(8/8) Nederlands vliegwind-bedrijf verovert Europa

(7/8) Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoet water

>> Meer blikvangers
Agenda

Pumps & Valves Rotterdam 2017

Rotterdam Ahoy

van 4-10-2017 tot 5-10-2017

Solids Rotterdam 2017

Rotterdam Ahoy

van 4-10-2017 tot 5-10-2017

Optics Week

Aachen

van 23-10-2017 tot 26-10-2017

Op uw website?

Onderhoud in chemie moet voor 100% voorspelbaar worden - artikel
Maintenance 22-10-2015 10:01:52

Nederlanders zijn ambitieus. Radicaal ambitieus zelfs: ze willen het onderhoud in de chemische industrie via Condition Based Monitoring voor 100% voorspelbaar maken.

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - Meer nog, ze ambiëren aan de ene kant de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant te verbeteren, en aan de andere kant tegelijkertijd de kostprijs van de productie te drukken.

Dat is althans het doel van het Zero Surprises Fieldlab, een project dat kader in hun nationale Smart Industry programma waarmee de Nederlanders koploper willen worden in Industrie 4.0.

De drijvende kracht achter het Zero Surprises Fieldlab is het Dutch Institute World Class Maintenance. Dat was in 2007 ontstaan vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma om de Nederlandse onderhoudsbranche een innovatieboost te geven.

Vandaag is er een einde gekomen aan het initiatief (per 31 juli sloot het instituut zijn deuren), en gaat het op in een nieuw gegeven: het door de overheid sterk gesteunde Smart Industry programma, dat tot doel heeft Nederland in te bedden in het Industrie 4.0-gebeuren, het industriële luik van het Internet of Things.

Lex Besselink, ex-directeur van het WCM-instituut: «Dit is een geweldige afsluiting van een tijd vol innovatieve projecten op het gebied van smart maintenance waar wij jaren hard aan gewerkt hebben».

Bij Smart Industry draait alles om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt ook de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «Nederland heeft alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. We hebben een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen (KMO's).

We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur. Samenwerken zit in ons DNA. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de Nederlandse economie op voorsprong te brengen en tot de kopgroep van de wereld te laten behoren op het gebied van slimme productie».Fieldlabs: ontwikkelen zonder dure machines
Om die ambities waar te maken, zijn de Nederlanders volop 'Fieldlabs' aan het opzetten. Dat zijn platformen waar bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.

e moeten ook de mogelijkheid bieden laagdrempelig - lage kosten, weinig eigen risico - te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen.

De bedoeling is dat een bedrijf nieuwe technologieën kan testen zonder zelf dure machines te moeten aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

Uniek qua concept zijn deze Fieldlabs niet. 'Open innovatie' geldt wereldwijd als het credo van Industrie 4.0. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld hebben gelijkaardige initiatieven, en ook Vlaanderen heeft intussen zijn 'strategische onderzoekscentra', de zogenaamde SOCs, waarin de Vlaamse onderzoekscentra en universiteiten hun krachten hebben gebundeld om samen te werken met bedrijven aan preconcurrentieel onderzoek en innovatie.

Maar de Nederlanders erkennen wél het cruciale belang van maintenance voor het productiegebeuren, en creëerden er speciaal een Fieldlab voor. Dat is in België ver te zoeken, ondanks de sterke aanwezigheid van de proces-, farma- en chemische industrieën in ons land.

100% voorspelbaar onderhoud
Voor de procesindustrie, waar normaliter vooral gepland en correctief onderhoud plaatsvindt, is Condition Based Maintenance (CBM) een heuse paradigm shift.

Met CBM vindt onderhoud niet te vaak plaats, zoals bij gepland onderhoud en ook niet te laat, zoals met correctief, maar «just in time». Toch komt vanwege een aantal redenen - veiligheidsrisico's, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen, financiering - CBM zelfs in de procesindustrie moeizaam van de grond, stelde het WCM vast.

«De bevindingen uit het Campi-project (een voorloper van het Campioni-project, redactie) geven aan dat er al wel conditiegestuurd onderhoud plaatsvindt in de procesindustrie, maar dat dit vaak nog weinig geavanceerd is», stelde promovendus Roland van de Kerkhof vorig jaar in het Nederlandse WCM-ledenblad Maintenance.

«Er worden al vrij veel data verzameld, maar die worden (nog) niet gebruikt voor maintenancedoeleinden. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei data opgeslagen uit operationele systemen en veiligheidsinspecties, die veel informatie bevatten over het functioneren van de machine.

Deze data zitten echter nog verspreid bij verschillende afdelingen en organisaties en zijn vaak opgeslagen in verschillende (lokale) systemen. Om preventief, conditiegestuurd onderhoud te kunnen plannen, moet je deze informatie koppelen aan de meest voorkomende faalmechanismen».

64.000 onderhoudsjobs
De chemische industrie is met 64.000 banen (in België: 87.700) en een aandeel van 20% (in België: 31,5%) in de export een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

«Toch zijn er in Nederland zeer weinig praktijkomgevingen voor serieuze opleidingen en trainingen. Er zijn er géén voor onderzoekers die zich lenen tot langdurig onderzoek of tot het demonstreren van en experimenteren met nieuwe technologieën en innovaties, waarmee het uiteindelijke functioneren in een chemieplant kan worden nagebootst», betreuren Prof. Dr. Henk Akkermans (DI-­WCM, UvT) en Ir. Paul van Kempen (KEC) in een rapport.

«Veel innovaties komen van MKB-bedrijven (KMO's), maar deze hebben geen toegang tot een representatieve ontwikkelomgeving».

Campione en het Zero Surprises Fieldlab
Lex Besselink: «Campione en het Zero Surprises Fieldlab gaan daar verandering in brengen. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun installaties om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. In plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud.

Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen». In de praktijk realiseert het Campione-project een centraal Fieldlab in Midden Brabant.

De gemeente Tilburg en de gemeente Rijen zijn medefinancier (beoogde locatie: Aerospace en Maintenance Campus Gilze-Rijen), samen met OpZuid dat 6 miljoen euro inbrengt. Alles bij elkaar goed voor een startbudget van 11,5 miljoen euro, gespreid over de volgende vier jaren. OpZuid - of het «Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020» - is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Enorme terugverdieneffecten
Dit startbudget van 11,5 miljoen euro is hoe dan ook klein bier in vergelijking van de terugverdieneffecten die de investering in innovatieve Condition Based Monitoring - theoretisch weliswaar - kan opbrengen.

Volgens Akkermans en Kempen leidt het beter benutten van de assets in de chemische industrie zowel tot méér omzet door de hogere productiecapaciteit zowel als tot een hogere winstgevendheid: «1% verbetering op de netto-omzet van 57 miljard (bron: VNCI 2013, 51 miljard euro exclusief farma) leidt al tot een terugkerende jaarlijks effect van 570 miljoen».

In Nederland worden de kosten in de procesindustrie geraamd op zo'n 7 miljard per jaar, stellen zij: «Via zero-surprises wordt onderhoud volledig voorspelbaar.

Het jaarlijks effect wordt geschat op zo'n 800 miljoen euro per jaar». Er is meteen ook een spin-off naar de rest van de sectoren die meegenieten van de innovaties, naar schatting goed voor tussen 30 en 35 miljard euro per jaar.

Dat zijn duizelingwekkende cijfers, maar om het potentieel in perspectief te plaatsen voor België: bij ons bedroeg de omzet van de sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences 64,2 miljard euro in 2014 (bron: essenscia).

Dat vertegenwoordigt dus alleen al qua terugverdieneffect via een 1% hogere omzet ongeveer 642 miljoen euro.

Control towers
Als alles goed gaat, wordt op termijn zelfs gedacht aan het exporteren van de Nederlandse kennis over Condition Based Monitoring naar het buitenland.

Uit het rapport van Akkermans en Kempen: «De in het Fieldlab ontwikkelde technologieën en concepten bieden enorme exportkansen. Zo kunnen via 'control towers' assets over de hele wereld worden gemonitored en via Nederlandse regie worden onderhouden.

In samenwerking met locale contractors kunnen klanten op afstand zelfs helemaal worden ontzorgd op onderhoudsgebied. De hieraan gerelateerde hoogwaardige werkgelegenheid blijft in Nederland, mede omdat de regie hier blijft. Geschatte omzet:100 miljoen per jaar.

Daarnaast kunnen diensverleners op basis van de Fieldlab technologieën hun kennis, producten en diensten exporteren. Geschatte omzet: 25 miljoen per jaar».

Partners
Het Campioni-consortium is gevormd door het Dutch Institute World Class Maintenance in samenwerking met KEC en Midpoint Brabant. De overige projectdeelnemers zijn: DAF, Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, Fujifilm, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira, Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International.

De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI.

Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, het Duitse Frauenhofer instituut en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) partners die zonder subsidie deelnemen in het project. << (foto's: DCM, Zero Fieldlab, Smart Industry)
door Bert Belmans, hoofdredacteurKadertekst:
Over Smart Industries
Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «De ontwikkelingen rond Smart Industry gaan ook de manier van werken veranderen.

Wat betekent dat werknemers, op alle niveaus, blijvend moeten investeren in kennis en vaardigheden. Dat noemen we leren zonder onderbreking. Die mogelijkheid moet hen worden geboden en werknemers moeten de mogelijkheden zelf ook grijpen». <<

Over Condition Based Monitoring
Conditiegestuurd onderhoud probeert te voorspellen wanneer een storing zich voor gaat doen door bekende faalmechanismen te combineren met informatie over de huidige conditie van de machine. Onderhoud kan daardoor tijdig gepland kan worden.

Centraal in deze onderhoudsmethode staat het veelzijdig gebruik van data. Niet alleen kunnen data iets vertellen over de staat en het functioneren van de machine, maar ook kunnen zij ondersteunen in het ontdekken van (nog onbekende) faalmechanismen.

Het verzamelen van de juiste data is echter niet eenvoudig, noch is het gemakkelijk om deze data vervolgens te interpreteren. Samenwerking tussen bedrijven kan de benodigde expertise bij elkaar brengen en meer data opleveren (en daardoor meer relevante informatie), zodat er gezamenlijk betere beslissingen gemaakt kunnen worden. << (bron: WCM)

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Oproep aan VN om ontwikkeling ’killer robots’ te stoppen

Tech-ondernemers als Elon Musk (Tesla) en Mustafa Suleyman (Google Deepmind) stellen dat we, na het buskruit en de atoombom, aan de vooravond van een derde revolutie in oorlogsvoering staan.

Iedereen happy met prestatiecontracten - artikel

70% van de uitbestedingen is niet succesvol. Met ‘prestatiecontracten’ waait er echter een nieuwe wind doorheen maintenance die de relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder hertekent.

Royal Schiphol Group kiest vanaf 2018 voor duurzame stroom

Alle onderdelen van Royal Schiphol Group zullen vanaf 1 januari 2018 volledig op duurzame stroom draaien die in Nederland is opgewekt. Hiervoor werd een overeenkomst met Eneco aangegaan.

Solarus haalt 6,7 miljoen euro aan investeringen binnen

De Zweedse multinational, met een productiefaciliteit in Venlo, ontvangt investeringen van onder meer ForestEffect Fund, dat is gelieerd aan het Dutch Good Growth Fund van de Rijksoverheid.

Opslag alle reservedelen voor Europese F-35 toestellen in Nederland

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekend gemaakt, waarbij het gaat om opslag, verzending en het beheer van reservedelen van meer dan 400 F-35’s voor de komende decennia.

Shell neemt hypermodern LNG-bunkerschip in gebruik

Ook heeft Shell een tijdcharterovereenkomst gesloten met Victrol en CFT voor een bunkership met een capaciteit van 3.000 m³ LNG.

Provincie Noord-Holland organiseert hackathon ‘Hack the Road’

Verschillende teams krijgen 48 uur de tijd om een systeem te bouwen waarmee op provinciale wegen verkeersinformatie overgebracht kan worden naar ‘slimme’ zelfrijdende auto’s.

35 young maintenance professionals buigen zich over onderhoud fregatten

Begin augustus ontvingen 35 young maintenance professionals het certificaat voor Smart Maintenance & Engineering Management van de WCM Summer School. “Het bruist hier..."

Ruimtevaarttechnologie biedt landbouw extra kansen

Milieuzorgen, duurzaamheids­vraagstukken, subsidies en een steeds groter groeiende papierwinkel maken landbouw steeds uitdagender, maar satellieten kunnen een oplossing bieden voor problemen.

Rijkswaterstaat heeft weer eigen ontwerpbureau

De afgelopen jaren besteedde Rijkswaterstaat ontwerpwerk voor sluizen, bruggen en wegen uit, maar nu zet het weer eigen ontwerpers in om zo een betere opdrachtgever te worden voor de markt.

Primeur UMC Utrecht: hartpatiënt krijgt biologische hartklep

Het UMC Utrecht heeft een primeur in de Benelux met het plaatsen van een speciale biologische hartklep die vooral voor jongere patiënten een grote vooruitgang is.

Kloosterboer bouwt nieuw volautomatisch hoogbouw vrieshuis

Logistiek dienstverlener Kloosterboer breidt haar dienstverlening uit met de realisatie van een nieuw volautomatisch hoogbouw vrieshuis met een capaciteit van 40.000 pallets in Lelystad.

Meer industriële productie in juni

CBS heeft bekend gemaakt dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in juni 3,3 procent hoger was dan in juni 2016. De stijging is wel iets minder hoog dan in mei.

Grootste fietsenstalling ter wereld in aanbouw op station Utrecht

Het eerste deel van de Fietsenstalling Stationsplein Utrecht is in gebruik genomen, welke eind 2018 in totaal 12.500 plekken heeft, wat het tot de grootste fietsenstalling ter wereld maakt.

Metaaldamp beschermt wand kernfusiereactoren (+video)

Een dunne dampwolk boven een laag vloeibaar metaal is misschien de oplossing om reactorwanden van toekomstige kernfusie-centrales te beschermen tegen extreme hitte.

VCCN en TNO willen luchtkwaliteit in OK’s optimaliseren

Sinds eind 2014 zijn nieuwe richtlijnen van kracht die scherpe eisen stellen aan de luchtkwaliteit in operatiekamers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst en handhaaft hierop.

Nederlands vliegwind-bedrijf verovert Europa

Ampyx Power gaat samenwerken met de Duitse energiereus E.ON, wat moet leiden tot een test- en demonstratiesite in het noordwesten van Ierland voor opwekking van energie in de lucht.

Ruim half miljoen euro voor slimmer botherstel

Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences werkt samen met DSM Biomedical om stamcellen en bloedproducten van patiënten te gebruiken om bij hen herstel van bot te stimuleren.

KPN en TU Eindhoven ontwikkelen samen hoogwaardige telecom-technologie

In het project, Flagship Telecom geheten, gaan software, data analytics en bijvoorbeeld ook kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol spelen.

Rijkswaterstaat laat duurzame en multi-inzetbare schepen bouwen

Het gaat om drie Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) die diverse functies combineren, zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip.

Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoet water

Deltares onderzoekt samen met KWR en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam.

Europees consortium ontwikkelt apparatuur voor meten vervorming satellieten

Onder leiding van TNO is binnen het door de EU gefinancierde PEASSS-project een technologie ontwikkeld, die de vervorming van kleine satellieten meet en in de ruimte kan corrigeren.

THEMADOSSIERS

Productietechniek

Eco&Energy

Onderhoud

Procestechniek

HR & Werk