Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Verwant nieuws

(23/11) Rijkswaterstaat kiest KWS voor renovatie Waalbrug in Nijmegen

(22/11) RobWelding lanceert Ready Robotic Cell-concept

(16/11) Zelfherstellend beton in bluswaterbassin van Havenbedrijf Rotterdam

(16/11) Rusch ME wint contract in Midden Oosten

(15/11) ACE helpt politie bij beveiliging van ongevalsimulator - techniek

(9/11) Siemens en Heijmans gaan Den Haagse Koningstunnel renoveren

>> Meer verwant nieuws
Nieuws van leveranciers

ACE helpt politie bij beveiliging van ongevalsimulator - techniek

Om het aantal verkeersongevallen terug te dringen, heeft de politie een mobiele testslede voor .... (vervolg)

LISCO beveiligt assystemen met TUBUS structuurdempers van ACE - techniek

Met een buitendiameter van 17 mm, een slag van 7 mm en een gewicht van 40 gram is de TUBUS .... (vervolg)

Watson-Marlow lanceert BioPure Q-Clamp - techniek

BioPure Q-Clamp: geen nood aan gereedschap met de sanitaire Tri-Clamp die u met één hand kunt .... (vervolg)

Meer technisch nieuws >>

Meest gelezen nieuws

(23/11) Rijkswaterstaat kiest KWS voor renovatie Waalbrug in Nijmegen

(21/11) 32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

(20/11) Eerste Nederlandse jachthaven met drijvende prullenbak tegen plastic soep

(16/11) Zelfherstellend beton in bluswaterbassin van Havenbedrijf Rotterdam

(14/11) Schilderijenscanner Rijksmuseum te gebruiken voor oplossen misdrijven

(13/11) Wereldprimeur: demonstratiefabriek voor recycling broomhoudend piepschuim

>> Meer blikvangers
Agenda

ATEX event

De Reehorst, Ede

woensdag 29 november 2017

Predictive Maintenance 4.0

Webinar Mainnovation

donderdag 7 december 2017

Op uw website?

Onderhoud in chemie moet voor 100% voorspelbaar worden - artikel
Maintenance 22-10-2015 10:01:52

Nederlanders zijn ambitieus. Radicaal ambitieus zelfs: ze willen het onderhoud in de chemische industrie via Condition Based Monitoring voor 100% voorspelbaar maken.

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - Meer nog, ze ambiëren aan de ene kant de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant te verbeteren, en aan de andere kant tegelijkertijd de kostprijs van de productie te drukken.

Dat is althans het doel van het Zero Surprises Fieldlab, een project dat kader in hun nationale Smart Industry programma waarmee de Nederlanders koploper willen worden in Industrie 4.0.

De drijvende kracht achter het Zero Surprises Fieldlab is het Dutch Institute World Class Maintenance. Dat was in 2007 ontstaan vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma om de Nederlandse onderhoudsbranche een innovatieboost te geven.

Vandaag is er een einde gekomen aan het initiatief (per 31 juli sloot het instituut zijn deuren), en gaat het op in een nieuw gegeven: het door de overheid sterk gesteunde Smart Industry programma, dat tot doel heeft Nederland in te bedden in het Industrie 4.0-gebeuren, het industriële luik van het Internet of Things.

Lex Besselink, ex-directeur van het WCM-instituut: «Dit is een geweldige afsluiting van een tijd vol innovatieve projecten op het gebied van smart maintenance waar wij jaren hard aan gewerkt hebben».

Bij Smart Industry draait alles om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt ook de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «Nederland heeft alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. We hebben een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen (KMO's).

We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur. Samenwerken zit in ons DNA. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de Nederlandse economie op voorsprong te brengen en tot de kopgroep van de wereld te laten behoren op het gebied van slimme productie».Fieldlabs: ontwikkelen zonder dure machines
Om die ambities waar te maken, zijn de Nederlanders volop 'Fieldlabs' aan het opzetten. Dat zijn platformen waar bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.

e moeten ook de mogelijkheid bieden laagdrempelig - lage kosten, weinig eigen risico - te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen.

De bedoeling is dat een bedrijf nieuwe technologieën kan testen zonder zelf dure machines te moeten aanschaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

Uniek qua concept zijn deze Fieldlabs niet. 'Open innovatie' geldt wereldwijd als het credo van Industrie 4.0. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld hebben gelijkaardige initiatieven, en ook Vlaanderen heeft intussen zijn 'strategische onderzoekscentra', de zogenaamde SOCs, waarin de Vlaamse onderzoekscentra en universiteiten hun krachten hebben gebundeld om samen te werken met bedrijven aan preconcurrentieel onderzoek en innovatie.

Maar de Nederlanders erkennen wél het cruciale belang van maintenance voor het productiegebeuren, en creëerden er speciaal een Fieldlab voor. Dat is in België ver te zoeken, ondanks de sterke aanwezigheid van de proces-, farma- en chemische industrieën in ons land.

100% voorspelbaar onderhoud
Voor de procesindustrie, waar normaliter vooral gepland en correctief onderhoud plaatsvindt, is Condition Based Maintenance (CBM) een heuse paradigm shift.

Met CBM vindt onderhoud niet te vaak plaats, zoals bij gepland onderhoud en ook niet te laat, zoals met correctief, maar «just in time». Toch komt vanwege een aantal redenen - veiligheidsrisico's, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen, financiering - CBM zelfs in de procesindustrie moeizaam van de grond, stelde het WCM vast.

«De bevindingen uit het Campi-project (een voorloper van het Campioni-project, redactie) geven aan dat er al wel conditiegestuurd onderhoud plaatsvindt in de procesindustrie, maar dat dit vaak nog weinig geavanceerd is», stelde promovendus Roland van de Kerkhof vorig jaar in het Nederlandse WCM-ledenblad Maintenance.

«Er worden al vrij veel data verzameld, maar die worden (nog) niet gebruikt voor maintenancedoeleinden. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei data opgeslagen uit operationele systemen en veiligheidsinspecties, die veel informatie bevatten over het functioneren van de machine.

Deze data zitten echter nog verspreid bij verschillende afdelingen en organisaties en zijn vaak opgeslagen in verschillende (lokale) systemen. Om preventief, conditiegestuurd onderhoud te kunnen plannen, moet je deze informatie koppelen aan de meest voorkomende faalmechanismen».

64.000 onderhoudsjobs
De chemische industrie is met 64.000 banen (in België: 87.700) en een aandeel van 20% (in België: 31,5%) in de export een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

«Toch zijn er in Nederland zeer weinig praktijkomgevingen voor serieuze opleidingen en trainingen. Er zijn er géén voor onderzoekers die zich lenen tot langdurig onderzoek of tot het demonstreren van en experimenteren met nieuwe technologieën en innovaties, waarmee het uiteindelijke functioneren in een chemieplant kan worden nagebootst», betreuren Prof. Dr. Henk Akkermans (DI-­WCM, UvT) en Ir. Paul van Kempen (KEC) in een rapport.

«Veel innovaties komen van MKB-bedrijven (KMO's), maar deze hebben geen toegang tot een representatieve ontwikkelomgeving».

Campione en het Zero Surprises Fieldlab
Lex Besselink: «Campione en het Zero Surprises Fieldlab gaan daar verandering in brengen. Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun installaties om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. In plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud.

Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de chemiesector fors worden verlaagd en zal de output van fabrieken toenemen». In de praktijk realiseert het Campione-project een centraal Fieldlab in Midden Brabant.

De gemeente Tilburg en de gemeente Rijen zijn medefinancier (beoogde locatie: Aerospace en Maintenance Campus Gilze-Rijen), samen met OpZuid dat 6 miljoen euro inbrengt. Alles bij elkaar goed voor een startbudget van 11,5 miljoen euro, gespreid over de volgende vier jaren. OpZuid - of het «Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020» - is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Enorme terugverdieneffecten
Dit startbudget van 11,5 miljoen euro is hoe dan ook klein bier in vergelijking van de terugverdieneffecten die de investering in innovatieve Condition Based Monitoring - theoretisch weliswaar - kan opbrengen.

Volgens Akkermans en Kempen leidt het beter benutten van de assets in de chemische industrie zowel tot méér omzet door de hogere productiecapaciteit zowel als tot een hogere winstgevendheid: «1% verbetering op de netto-omzet van 57 miljard (bron: VNCI 2013, 51 miljard euro exclusief farma) leidt al tot een terugkerende jaarlijks effect van 570 miljoen».

In Nederland worden de kosten in de procesindustrie geraamd op zo'n 7 miljard per jaar, stellen zij: «Via zero-surprises wordt onderhoud volledig voorspelbaar.

Het jaarlijks effect wordt geschat op zo'n 800 miljoen euro per jaar». Er is meteen ook een spin-off naar de rest van de sectoren die meegenieten van de innovaties, naar schatting goed voor tussen 30 en 35 miljard euro per jaar.

Dat zijn duizelingwekkende cijfers, maar om het potentieel in perspectief te plaatsen voor België: bij ons bedroeg de omzet van de sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences 64,2 miljard euro in 2014 (bron: essenscia).

Dat vertegenwoordigt dus alleen al qua terugverdieneffect via een 1% hogere omzet ongeveer 642 miljoen euro.

Control towers
Als alles goed gaat, wordt op termijn zelfs gedacht aan het exporteren van de Nederlandse kennis over Condition Based Monitoring naar het buitenland.

Uit het rapport van Akkermans en Kempen: «De in het Fieldlab ontwikkelde technologieën en concepten bieden enorme exportkansen. Zo kunnen via 'control towers' assets over de hele wereld worden gemonitored en via Nederlandse regie worden onderhouden.

In samenwerking met locale contractors kunnen klanten op afstand zelfs helemaal worden ontzorgd op onderhoudsgebied. De hieraan gerelateerde hoogwaardige werkgelegenheid blijft in Nederland, mede omdat de regie hier blijft. Geschatte omzet:100 miljoen per jaar.

Daarnaast kunnen diensverleners op basis van de Fieldlab technologieën hun kennis, producten en diensten exporteren. Geschatte omzet: 25 miljoen per jaar».

Partners
Het Campioni-consortium is gevormd door het Dutch Institute World Class Maintenance in samenwerking met KEC en Midpoint Brabant. De overige projectdeelnemers zijn: DAF, Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, Fujifilm, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira, Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International.

De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI.

Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, het Duitse Frauenhofer instituut en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) partners die zonder subsidie deelnemen in het project. << (foto's: DCM, Zero Fieldlab, Smart Industry)
door Bert Belmans, hoofdredacteurKadertekst:
Over Smart Industries
Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry: «De ontwikkelingen rond Smart Industry gaan ook de manier van werken veranderen.

Wat betekent dat werknemers, op alle niveaus, blijvend moeten investeren in kennis en vaardigheden. Dat noemen we leren zonder onderbreking. Die mogelijkheid moet hen worden geboden en werknemers moeten de mogelijkheden zelf ook grijpen». <<

Over Condition Based Monitoring
Conditiegestuurd onderhoud probeert te voorspellen wanneer een storing zich voor gaat doen door bekende faalmechanismen te combineren met informatie over de huidige conditie van de machine. Onderhoud kan daardoor tijdig gepland kan worden.

Centraal in deze onderhoudsmethode staat het veelzijdig gebruik van data. Niet alleen kunnen data iets vertellen over de staat en het functioneren van de machine, maar ook kunnen zij ondersteunen in het ontdekken van (nog onbekende) faalmechanismen.

Het verzamelen van de juiste data is echter niet eenvoudig, noch is het gemakkelijk om deze data vervolgens te interpreteren. Samenwerking tussen bedrijven kan de benodigde expertise bij elkaar brengen en meer data opleveren (en daardoor meer relevante informatie), zodat er gezamenlijk betere beslissingen gemaakt kunnen worden. << (bron: WCM)

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Eerste patiënt met aangeboren blindheid behandeld met RNA therapie

Het Radboudumc werkt met het Leidse bedrijf ProQR Therapeutics aan een 'genetische pleister' om te zorgen dat de juiste eiwitten worden omgezet in het netvlies, wat blindheid kan genezen.

Rhenus zet grootste single roof zonnestroomproject van Nederland in werking

Er zijn 15.318 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum van Rhenus Contract Logistics in Eindhoven geplaatst, waarmee jaarlijks ruim 4 miljoen kWh wordt opgewekt.

Rijkswaterstaat kiest KWS voor renovatie Waalbrug in Nijmegen

KWS, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels, gaat de renovatie van de brug zo uitvoeren dat de vier huidige rijstroken zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor personenauto’s en OV-bussen.

Investeringen met 5% gestegen in september

Het CBS meldt dat in september het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,7 procent groter dan in september van vorig jaar. De stijging is kleiner dan een maand eerder.

RobWelding lanceert Ready Robotic Cell-concept

Tijdens METAVAK introduceerde RobWelding zijn concept Ready Robotic Cell (RRC). Naar aanleiding hiervan bestelde het tijdens de beurs ook een eerste ‘Ready Robotic-robot’ bij ABB.

32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

Een kleine honderd onderzoekers gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen.

DSM-Niaga en Auping ontwikkelen volledig recycleerbare matrassen

Tapijten zijn al te recyclen met de Niaga Technologie, en nu wordt een vergelijkbare techniek ingezet om lagen van een oud matras te scheiden, wat recycling makkelijker maakt.

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw drie projecten goed

Met deze goedkeuring wordt in totaal ruim 11 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 5.4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

NWO-instituten fuseren in 2018

In oktober en november 2017 hebben de stichtingsbesturen van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. De fusie zal op 1 januari 2018 afgerond zijn.

Eerste Nederlandse jachthaven met drijvende prullenbak tegen plastic soep

Marina Muiderzand in Almere heeft een Seabin in gebruik genomen, een drijvende prullenbak die met een elektrische pomp plastic en andere troep uit het water opzuigt.

Nieuwe app informeert ouders van te vroeggeboren baby’s

Het AMC en VUmc hebben een app ontwikkeld die deze ouders 24 uur per dag op de hoogte houdt van het wel en wee van hun baby.

Belg wint Wim van der Hoek Award 2017

Tijdens de zeventiende editie van de Precisiebeurs heeft DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) de Wim van der Hoek Award uitgereikt aan Sam Peerlinck (KU Leuven, België).

Meteo luchtmacht gestart met dagelijks ruimte-weerbericht

De Joint Meteorologische Groep op vliegbasis Woensdrecht brengt elke dag het weerbericht voor de ruimte, wat laat zien of bepaalde technologieën door zonne-uitbarstingen zijn te storen.

Maritieme techniek voor koelen servers en databanken met olie wint prijs

De warmtecapaciteit van olie is veel hoger dan van lucht, zodat inzet van olie bij het koelen van servers energie en ruimte bespaart, wat bijvoorbeeld op een onderzeeboot belangrijk is.

Team Synergy wint publieksprijs ontwerp agrarisch zonnesysteem

Het systeem heeft onder meer zonnepanelen die aan twee zijden energie opwekken en rechtop staan om verlies aan landbouwgrond te minimaliseren.

Zelfherstellend beton in bluswaterbassin van Havenbedrijf Rotterdam

Wanneer de bacteriën in dit beton in contact komen met water, door bijvoorbeeld een scheurtje, gaan deze microscopisch kleine organsimen kalksteen aanmaken wat het scheurtje weer dicht.

Rusch ME wint contract in Midden Oosten

Rusch Crane Services Middle East (Rusch ME) heeft een contract getekend voor het inspecteren, onderhouden en repareren van in totaal 23 bovenloopkranen op DAS Island nabij Abu Dhabi.

TU/e-spin-off Xeltis haalt 45 miljoen euro op

De serie C financiering ondersteunt toekomstige klinische activiteiten en verdere product- en marktontwikkeling van Xeltis’ vernieuwende pulmonale- en aorta-klepprogramma’s.

ACE helpt politie bij beveiliging van ongevalsimulator - techniek

Om het aantal verkeersongevallen terug te dringen, heeft de politie een mobiele testslede voor autogordels ontwikkeld. Hierin spelen industriële stootdempers van ACE een belangrijke rol.

Van Oord installeert 60 monopalen voor offshore windpark in Oostzee

Om gehoorschade bij zeedieren en vissen te voorkomen, is er gebruikt gemaakt van de allernieuwste techniek, zoals een akoestisch systeem om bijvoorbeeld bruinvissen op afstand te houden.

Primeur: nieuw type houtvergassingsinstallatie in Amsterdam

Bio Energy Netherlands gaat groene warmte produceren voor stadsverwarming, industriële toepassingen en groene elektriciteit, alsmede waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie.

Sappi automatiseert interne logistiek papierfabriek

BA Systèmes heeft de automatisering van de Maastrichtse papierfabriek van Sappi succesvol afgerond. De interne logistiek werd op integrale wijze met succes geautomatiseerd met 7 AGV's.

THEMADOSSIERS

Productietechniek

Eco&Energy

Onderhoud

Procestechniek

HR & Werk